Om mig


Jag heter Isabelle Linnér och bor i en liten stad på ostkusten i Sverige som heter Västervik.
Det är en riktig liten semesterstad som blommar upp på sommaren.
Jag har en underbar familj, man och två barn och två härliga katter av rasen Main Coon.
De livar verkligen upp stämningen här hemma.


My name is Isabelle Linner and lives in a small town on the east coast of Sweden called Västervik.
It's a real small holiday town that blooms upp in the summer.
I have a wonderful family, husband and two children in their upper teens and two lovely cats, Main Coon.

Förhandsgranska
Zokka
Förhandsgranska
Zally

Mitt intresse för att skapa började med att min mamma
 sydde och stickade mycket när jag var barn.
Jag började sticka tröjor tidig, var runt 11 år 
och sedan började jag sy mina egna kläder. 
Detta har jag fortsatt med men det tar mycket tid 
och det tar mycket med plats med alla tyger.
Jag har alltid tyckt om färg och form och min pappa målade tavlor som ung.
Det var min syster som fick mig att börja med att göra kort. 
Hon trodde att detta skulle kunna vara något för mig. 
Så nu är jag fast i detta med att skapa med papper och måla stämplar.


My interest in creating started when my mother 
sewed and knitted a lot when I was a child.
I started knitting sweaters early, was around 11 years, 
then I started sew my own clothes. 
This I have continued with but it takes time 
and it takes a lot of space for all fabrics.
I've always liked colors and shapes and my dad painted as a young man.
It was my sister who got me to start making cards.
She thought this might be something for me.
So now I'm stuck in this to create with paper and paint stamps.


Kramar

HugsInga kommentarer: